Fantasyjev Vikend
Same dobre vibracije
Fantasyjev Vikend
4. 11. 2015 ob 9:22

Pogoji uporabe

Splošni pogoji poslovanja Radia Fantasy

Izdajatelji programa radijske postaje Radio Fantasy so soglasno sprejeli 

 

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA  

RADIJSKE POSTAJE RADIO FANTASY 

  

Uvodne določbe 

Izdajatelji radijskega programa Radio Fantasy (v nadaljevanju Radio Fantasy) so sprejeli splošne pogoje poslovanja, ki jih uporablja pri komuniciranju s tretjimi osebami (v nadaljevanju posamezniki). Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani www.rfantasy.si

Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja z Radiem Fantasy. Šteje se, da je posameznik seznanjen

Splošnimi pogoji in da na njih pristaja.  

  

Zbirke osebnih podatkov 

Radio Fantasy zbira osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja svoje dejavnosti. Osebne podatke zbira z namenom promocije in obveščanja posameznikov o aktivnostih  Radia Fantasy.  

Osebni podatki, ki jih Radio Fantasy zbira so lahko: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka ter naslov elektronske pošte. Na podlagi izrecne, osebne in pisne privolitve posameznika pa Radio Fantasy lahko zbira tudi druge osebne podatke.  

Šteje se, da se posameznik, ki posreduje svoje osebne podatke preko elektronske pošte info@rfantasy.si  ali preko sms nabiralnika strinja z uporabo svojih osebnih podatkov za namene neposredne promocije in obveščanja Radia Fantasy. Radio Fantasy sme na tak način uporabljati le tiste osebne podatke, za katere ni potrebna izrecna, pisna privolitev posameznika iz prejšnjega odstavka.  

Posameznik lahko kadarkoli pisno na naslov info@rfantasy.si ali preko telefona št. 03 490 39 20 zahteva, da Radio Fantasy trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen promocije ali obveščanja o aktivnostih Radia Fantasy. Radio Fantasy bo nemudoma oziroma najkasneje v zakonskem roku 15 dni ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov posameznika ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil posameznika, ki je to zahteval (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1, Uradni list RS 86/2004).    

 

Omejitev reproduciranja vsebin  

Članki, slike, posnetki in druge vsebine objavljene na spletnih straneh www.rfantasy.si ali v programu Radia Fantasy so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Vsebovati morajo vsa opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez navedbe vira.   

 

Shranjevanje osebnih podatkov   

Radio Fantasy se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane na zgoraj naveden način varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.   

 

Znamka Radio Fantasy

Znamka Radio Fantasy in njen logotip sta zaščitena pri Uradu za intelektualno lastnino in last družbe Šprah d.o.o., Škofja vas 51b. Vsaka zloraba znamke ali logotipa Radio Fantasy bo imela kazenskopravne ali odškodninske posledice.    

 

Sprememba splošnih pogojev    

Radio Fantasy si pridržuje pravico spremembe Splošnih pogojev. Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.rfantasy.si in v veljavo stopijo z datumom splošnih pogojev. 

V primeru, da posameznik ne zahteva prepoved uporabe osebnih podatkov se šteje, da se s spremembo Splošnih pogojev strinja.     

 

Izključitev odgovornosti  

Radio Fantasy zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom zaradi vsebin objavljenih na spletni strani www.rfantasy.si ali vsebin objavljenih v programu Radia Fantasy.    

 

Nagrade  

Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Radia Fantasy in prejme nagrado, 6 mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Radio Fantasy.  

V kolikor tak posameznik, pred potekom 6 mesecev, sodeluje v nagradni igri Radia Fantasy in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Radio Fantasy pa izbere drugega nagrajenca, ki prejeme nagrado.  

 

Vprašanja in reklamacije posameznikov  

Za posamezna vprašanja ali reklamacije se posamezniki lahko obrnejo na telefonsko številko 03 490 39 20 ali na elektronsko pošto info@rfantasy.si.