Janko & Šušy
Jutro na Radiu Fantasy
Janko & Šušy
16. 4. 2019 ob 13:28

Želijo, da bi grad Šalek postal večja turistična atrakcija

Vodja projekta RUINS Patricija Halilovič

Velenjska občina bo v okviru projekta Ruins izdelala načrt upravljanja za ruševino gradu Šalek. Med drugim imajo v planu očistiti območje ruševine in naredil sken grajske skale, kar je predpogoj, da lahko z oživitvijo gradu nadaljujejo. Kasneje želijo tudi odstraniti ograjo, ki je trenutno postavljena okoli gradu in grad narediti bolj dostopen obiskovalcem. Več v avdio izjavi. 

Projekt Ruins, v katerem poleg Slovenije sodelujejo še Poljska, Hrvaška, Slovaška, Češka in Italija, se osredotoča na vrednotenje in varovanje arheološke dediščine ter vpeljave novih sistemov zaščite in varovanja arheoloških najdbišč. Celotna vrednost projekta znaša 1,7 milijona evrov, od tega velenjski občini pripada dobrih 200.000 evrov.

Šaleški grad, ki se prvič omenja leta 1278 kot haus Schalekke, se nahaja na strmem griču nad poravnavo šaleškega naselja. Gre za najstarejši grad v Šaleški dolini, ki je od konca 18. stoletja ruševina. Ohranil se je trikotni stolp, ki je visok 22 metrov in je edinstven v Sloveniji. Vsi drugi grajski stolpi so okrogli ali kvadratni. Šalek je tudi edini, ki je dal ime Šaleški dolini, saj so doline na Slovenskem v glavnem dobile ime po rekah. Ena od zanimivosti je še ta, da je pod ruševino gradu Šalek predor, skozi katerega teče povezovalna cesta s Koroško. (MO, foto: Facebook TD Šalek)