Janko & Šušy
Jutro na Radiu Fantasy
Janko & Šušy
18. 6. 2018 ob 11:51

Prizadevajo si za nov študijski program Krožno gospodarstvo

Danes in jutri bo na Fakulteti za komercialne in poslovne vede v Celju drugo delovno srečanje mednarodne projektne skupine CIRCECO. Projektni partnerji iz Makedonije, Hrvaške, Latvije in Slovenije si prizadevajo oblikovati nov magistrski e-študijski program Krožno gospodarstvo.  

E-študij poimenovan Krožno gospodarstvo bo trajal 1 leto in bo namenjen študentom, ki so zaključili 4-letno visokošolsko izobraževanje. Program bo oblikovan kot odziv na izzive finančne krize, omejenih virov in globalnih klimatskih sprememb ter bo kot takšen spodbujal inovativnost študentov in iskanje novih poslovnih idej ter ekonomsko sprejemljivih rešitev. Študenti bodo spoznali pomen in koristi krožnega gospodarstva in nujnost potrebe po opustitvi modela linearnega gospodarstva. Ta program bo spodbujal inovativni podjetniški pristop študentov k novim poslovnim idejam z namenom oblikovanja sprejemljivih rešitev za izkoriščanje odpadkov in ustvarjanje dobička. (MO, foto: Facebook)